FOLLOW SOCIALS

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
FOLLOW SOCIALS +
  • Dan Dayao

Limang Kanto

Literary Art ⬝ Dan Dayao

Artwork ⬝ Maya Angelou Nievares

Read at your own risk. Might trigger some traumatic experience.Limang kanto na lang patungo sa bahay ko

Akay-akay ko ang aking paboritong libro

Suot koy mumurahing maong

At t-shirt na tila sumasalamin sa dilim ng gabi 


Apat na kanto na lang patungo sa bahay ko

Ramdam na ramdam ko ang bawat tingin

Animoy mga patalim na tumatagos sa aking mga buto

Ang libro ko’y yakap ko na

Mga paa ko’y palaki nang palaki ang bawat hakbang

 

Tatlong kanto na lang patungo sa bahay ko

Biglang may sumigaw at tumawag ng aking pansin

Pinatatagay ako dahil daw sa ayos ng aking porma

Nagdahilan akong pagod ako sa mga gawain buong araw

May nag-alok ng limang daan para ako’y manatili

Humingi ako ng pasensya at naglakad nang mabilis 


Dalawang kanto na lang patungo sa bahay ko

Buong katawan ko’y nanlamig

Mula sa isang akbay na kailanma’y ‘di ko hiningi

At sa kamay na ngayon sa likuran ko’y nakadikit

Walang salitang lumabas mula sa aking mga labi

Kumaripas na lamang ako ng takbo

Diretso ang tingin habang sumasambit ng panalangin

 

Isang kanto na lang patungo sa bahay ko

Tanaw ko na ang aming bubungan

Tanaw ko na ang kaligtasan

Ngunit ang gabi pala’y may mas ididilim pa

Ang librong yakap ko’y nahulog sa daan

Punit ang mumurahin kong maong

At ang t-shirt ko’y binalot ng dumi ng kalsada

 

Kalauna’y naka-uwi rin ako sa bahay ko

Pero hindi na ‘yon ako

Kasabay ng pagdilim ng paligid

Ay ang pagnakaw nila ng aking pagkatao

Ang mundo ko’y tila nawalan ng katuturan

Ako ngayo’y nananatiling nakakulong

Sa kadiliman ng bawat sandaling binabagtas ko

Ang limang kanto245 views
© The Middle Mag PH

THE MIDDLE MAG PH

THE MIDDLE MAG PH

THE MIDDLE MAG PH

HELP FUND OUR NEXT ISSUES